Kurumlar arası yapılan yazışmaların havalesi, takibi ve yazışmalar, 4483 sayılı Kanun ile ilgili iş ve işlemler, 3091 sayılı Kanun ile ilgili işlemler, İlçe İdare Kurulu iş ve işlemler, Muhtaçlık Kararları, Askerlik Kararları, İnsan Hakları İş ve İşlemleri, İdari Para Cezaları, Apostil İş ve İşlemleri, Tüketici Hakem Heyeti Komisyonu İş ve İşlemleri, Sivil Savunma Müdürlüğü (mülga) iş ve işlemleri.
 
Elif KIVANÇ
Müdür
 
Tel:0 266 312 10 40
Faks: 0 266 312 88 87