13.04.2005 tarihli ve 25785 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 29.maddesinde yer alan “ Kurum ve kuruluşlarda, etik kültürünü yerleştirmek ve geliştirmek, personelin etik davranış ilkeleri konusunda karşılaştıkları sorunlarla ilgili olarak tavsiyelerde ve yönlendirmede bulunmak ve etik uygulamaları değerlendirmek üzere kurum veya kuruluşun üst yöneticisi tarafından kurum içinde en az üç kişilik bir etik komisyonu oluşturulur “ hükmü gereğince Kaymakamlığımızca oluşturulan Etik Komisyonunda yer alan Başkan ve üyelere ait bilgiler aşağıda yer almaktadır.
 
 
 
AYVALIK KAYMAKAMLIĞI
ETİK KOMİSYONU ÜYELERİ
 
 
GÖREVİ
ADI SOYADI
UNVANI
İLETİŞİM
Komisyon Başkanı
Gökhan GÖRGÜLÜARSLAN
Kaymakam
0266 312 82 92
Komisyon Üyesi
Elif KIVANÇ
İlçe Yazı İşleri Müdürü
0266 312 10 40
Komisyon Üyesi
Güner BAHADIR
İlçe Milli Eğitim Müdürü
0266 312 22 07
Komisyon Üyesi
Mustafa ÇINAR
İlçe Malmüdürü
0266 312 10 41