Ayvalık İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünün iki yıldır zeytin hasatdöneminde uyguladığı “Tarımsal Üretim ve Tarladan Sofraya Gıda GüvenirliliğiBilincinin Oluşturulması Projesi” ile öğrencilere tarladan sofraya zeytinin hikayesiniuygulamalı olarak öğretiyor.
       Ayvalık’ta sürdürülebilir yerel tarım ekonomisinin baş ürünü olan zeytincilik,okullarda ders oldu. Geçtiğimiz yıl ilki uygulanan proje kapsamında Ayvalık’taki ilk,orta, lise ve üniversite öğrencileri sofralarında tükettikleri zeytinyağının ve zeytininüretimiyle hasadının nasıl yapıldığını öğrendi. “ Tarımsal Üretim ve TarladanSofraya Gıda Güvenirliliği Bilincinin Oluşturulması Projesi” kapsamında bu yıldaKasım-                                                 Aralık ayları içerisinde ilçedeki tüm okullardaki öğrenciler zeytinliktegeleneksel ve modern tekniklerle zeytin hasat etti.Projeyle ilgili Ayvalık İlçe GıdaTarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından yapılan açıklama da: “Projede birinciana hedef tarımsal üretim bilincinin özellikle genç nesillere aktarılmasıdır. İkincihedefimiz Bakanlığımızın hedefleri doğrultusunda tarladan sofraya kadar uzanansüreçte zeytin ve zeytinyağının İlçe Müdürlüğü tarafından takip ve kontrollerininyapıldığı, güvenilir gıda kapsamında gerekli denetimlerin yürütüldüğününbilinmesini sağlamaktır. Üçüncüsü ise zeytin ve zeytinyağının tanıtımına katkısağlayarak üretiminin ve özellikle tüketiminin ülke genelinde artırılmasıdır. Yanizeytinin zenginlerin sofrası değil, tüm Anadolu insanının sofrasında tüketilmesihedeflenmektedir. Bu sayede zeytinyağının iç tüketimini artırarak milli ekonomimizekatkı sağlamaktır. Refah içinde bir gelecek, doğru, çalışkan ve üreten genç nesilleryetiştirmekle mümkündür. Sağlıklı birey ve beyinlere sahip toplum olabilmenintemel şartı doğru eğitim kadar sağlıklı ve güvenli gıda ile beslenmektengeçmektedir.” denildi.
Ayrıca “Proje önümüzdeki yıllarda zeytin hasat dönemlerinde farklı okul veöğrencilerle devam edecek ilçemizde zeytini tanımayan öğrenci ve okulkalmayacak, önce ilçe olarak bizler zeytini tanıyacağız, üreteceğiz ve tüketeceğiz,tüm Türkiye’de zeytin ve zeytinyağının tanıtımına katkı sağlayarak iç tüketim oranınıarttıracağız. ” konusuna değinildi.
Tarlada zeytin hasadının nasıl yapıldığını ve fabrikada zeytinyağı üretimi gösterilen öğrenciler de bu işin zorluğunu dile getirerek zeytin işçilerinin zor koşullarda çalıştıklarını anladıklarını ve bundan sonraki süreçte zeytin-zeytinyağı tüketeceklerini bildirdiler.
Öğrenciler tarlada zorlu koşullarda yapılan zeytin hasadını yakından gördükten sonra zeytinyağı fabrikasına da giderek burada zeytinin nasıl zeytinyağına dönüştüğüne tanıklık ettiler. Zeytinyağı üretim teknikleri ve kaliteli bir zeytinyağının nasıl olması gerektiği konusunda bilgiler aldılar.
Proje, 6 okuldan iki sınıf ilkokul, ortaokul, lise, üniversite öğrencileri ve öğretmenleri, İşletme sahipleri ile İlçe Müdürlüğünün teknik personelleri olmak üzere toplam 300 kişi ile gerçekleştirilmiştir. İşletme sahipleri tarafından öğrencilere ikramlar verildi ve zeytin ürünlerini içeren hediye paketleri dağıtıldı. Öğrenciler servis araçları ile okullarına kontrollü bir şekilde gönderildi. Servis araçları olarak Belediyenin ve işletme sahiplerinin araçları kullanıldı.
İSAY2 Galeri