Deniz MELTEM
Orman İşletme Şefi
Tel & Fax : 0 266 312 16 05