30/10/2016 tarih ve 678 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile 1774 sayılı Kimlik Bildirme Kanununda aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır.
        1.Kanunun2inci maddesinin birinci fıkrasında sayılan tesislere "günübirlik kiralanan evler" eklenmiştir.
        1774 sayılı Kanunun 2inci maddesinde sayılan özel ve resmi her türlü konaklama tesislerine; tüm kayıtlarını bilgisayarda günü gününe tutmak genel kolluk kuvvetlerine anlık olarak bildirme zorunluluğu getirilmiştir.
        Belirtilen konaklama tesislerinden genel kolluk kuvvetlerinin terminallerine bağlamayanlara Mülki İdare Amirlerince on bin Türk Lirası, anlık veri göndermeyen veya gerçeğe aykırı kayıt tutanlara beş bin Türk Lirası İdair Para Cezası verilmesi öngörülmüş ve bu fiillerin tekrarı halinde işletme ruhsatlarının iptal edileceği hükme bağlanmıştır.
        Sayılan özel veya resmi konaklama tesislerinin genel kolluk kuvvetlerinin terminallerine bağlanmak üzere gerekli işlemlerin tamamlanmaları için bu maddenin yürürlüğe girdiği 22/11/2016 tarihinden itibaren iki ay süre tatnınmıştır.
        Sistemde kaydı bulunmayan tüm konaklama tesislerinin genel kolluk kuvvetlerinin terminallerine bağlanmak üzere gerekli işlemlerin tamamlamarı için 15/01/2017 tarihine kadar haftaiçi mesai saatleri içerisinde Ayvalık Polis Merkezi Amirliğine başvurmaları gerekmektedir.
        Tüm Halkımıza duyurulur.