Bakanlığımız taşra teşkilatı emrine ihdas edilen 1117 adet 4/B Sözleşmeli Büro Personeli pozisyonlarına, 2016 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı (B) grubundan lisans mezunları için (KPSSP3), ön lisans mezunları için (KPSSP93) sonuçlarına göre Giriş (Sözlü) Sınavı ile personel alınmasına 28/06/2018 tarihli Bakan Onayı ile karar verilmiştir.        
        Söz konusu sınav ile ilgili ayrıntı bilgi: https://www.icisleri.gov.tr/2018-yili-4b-sozlesmeli-buro-personeli-giris-sozlu-sinavi adresinde ulaşılabileceği duyrulur.